Imboni News on Youtube

You can follow Imboni News of Radio Izuba on Youtube uploaded on Account of Radio Izuba

Link y'Amakuru y'Imboni za Radio Izuba yo kuwa 18/4/2017 : https://youtu.be/NUhqaLKgoFY

Link y'Amakuru y'Imboni za Radio Izuba yo kuwa 17/4/2017 : https://www.youtube.com/watch?v=W-ePRME_4Lk&feature=youtu.be

Link y'Amakuru y'Imboni za Radio Izuba yo kuwa 14/4/2017 : https://youtu.be/q5_pvWnA9Fg

Link y'Amakuru y'Imboni za Radio Izuba yo kuwa 5/4/2017 : https://youtu.be/l9rT4wkymcc

Link y'Amakuru y'Imboni za Radio Izuba yo kuwa 4/4/2017 : https://youtu.be/Ani3xryKoA0

Link y'Amakuru y'Imboni za Radio Izuba yo kuwa 3/4/2017 : https://youtu.be/B0dXWrhPe_A

Link y'Amakuru y'Imboni za Radio Izuba yo kuwa 30/3/2017 : https://youtu.be/KlNnnALl1FY

Link y'Amakuru y'Imboni za Radio Izuba yo kuwa 29/3/2017 : https://youtu.be/jnQrKjON3Dw

Link y'Amakuru y'Imboni za Radio Izuba yo kuwa 28/3/2017 : https://youtu.be/xKjrQRWvzKk

Link y'Amakuru y'Imboni za Radio Izuba yo kuwa 27/3/2017 : https://youtu.be/FyZq2wcaeLM

Link y'Amakuru y'Imboni za Radio Izuba yo kuwa 24/3/2017 : https://youtu.be/A_SUGfaEoq4

Link y'Amakuru y'Imboni za Radio Izuba yo kuwa 23/3/2017 : https://youtu.be/5SkGWfMBFYU

Link y'Amakuru y'Imboni za Radio Izuba yo kuwa 22/3/2017 : https://youtu.be/mSZj2neZ7FA

Link y'Amakuru y'Imboni za Radio Izuba yo kuwa 21/3/2017 : https://youtu.be/v7vi6YQPqdI

Link y'Amakuru y'Imboni za Radio Izuba yo kuwa 20/3/2017 : https://youtu.be/09h4seFqhk4

Link y'Amakuru y'Imboni za Radio Izuba yo kuwa 15/3/2017 : https://youtu.be/pJdUbbQsDvU

Link y'Amakuru y'Imboni za Radio Izuba yo kuwa 13/3/2017 : https://youtu.be/e9e_lqKUC_8

Link y'Amakuru y'Imboni za Radio Izuba yo kuwa 10/3/2017 : https://youtu.be/B0cqpJqTNSU

Link y'Amakuru y'Imboni za Radio Izuba yo kuwa 9/3/2017 : https://youtu.be/FdjEYfutEWA

Link y'Amakuru y'Imboni za Radio Izuba yo kuwa 7/3/2017 : https://youtu.be/kiXUq-Vxhjw

Link y'Amakuru y'Imboni za Radio Izuba yo kuwa 3/3/2017 : https://youtu.be/hJcwLyzcEqs

Link y'Amakuru y'Imboni za Radio Izuba yo kuwa 2/3/2017 : https://youtu.be/AZQYl3JDg8k

Link y'Amakuru y'Imboni za Radio Izuba yo kuwa 28/2/2017: https://www.youtube.com/watch?v=Z8_GLdI4lxg

© 2014, Radio Izuba - Powered by Babone K. Salvador